כלוב הברזל

V 1 J המאוחד כלוב הברזל סיפור מאבקם של הפלסטינים למדינה רשיד חיאלידי כלוב הברזל סיפור מאבקם של הפלסטינים למדינה  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד