גלגל המזלות בבתי הכנסת לאור הלכות עבודה זרה

יהושע רייס א . פתיחה על רצפת מספר בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל , מן המאות הרביעית-השישית , נתגלו ציורי פסיפס של גלגל המזלות . גלגל המזלות מורכב משני מעגלים הנתונים זה בתוך זה , ומוקפים מסגרת מרובעת . בטבעת החיצונית נמצאים שנים עשר סמלי מזלות , המופרדים זה מזה בקווים רדיאליים . בעיגול הפנימי נמצא הנושא המרכזי , שהוא בדרך כלל השמש או דמותו של הליוס ( אל השמש ) במרכבתו , כשלצדו הירח והכוכבים . בפינות שבין הטבעת החיצונית ובין הריבוע המקיף אותה , מתוארים ארבע תקופות השנה בדרך של האנשה , כשהן מיוצגות על ידי דמויות של נשים הנושאות את סימני העונה . רבים מן המוטיבים הללו המאפיינים את גלגל המזלות , ידועים היו כבר קודם למציאתם בבית הכנסת . ג' פרסטר מזכיר שישה מקדשים מהמאה הראשונה לפנה"ס ואחריה , שבהם מופיע גלגל מזלות . אולם , צירוף כל המוטיבים הללו בדגם אחד מופיע רק בבית הכנסת . דמותו של הליוס ( או סול אינויקאטוס , בפי הרומאים ) המופיעה במרכז הגלגל , הייתה דמות מוכרת ונכבדת ביותר בעולם האלילי העתיק . במאות השלישית והרביעית התפשט פולחן השמש ברחבי האימפריה הרומית . גם בארץ ישראל עבדו עובדי כוכבים ומז...  אל הספר
תבונות