על הפסיכולוגיה של העם היהודי בעקבות קורט לוין

שאול סולברג לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים ( דברים ד , ז . ( היהודים עצמם לעתים קרובות אינם בטוחים בקשר שלהם לקבוצת היהודים ( ק' ליין . יישוב קונפליקטים , עמ' . ( 199 פתיחה לקורט לוין ( 1948-1890 ) שמור מקום של כבוד בפסיכולוגיה המודרנית . הוא נמנה עם ראשוני החוקרים בפסיכולוגיה החברתית וחקר דפוסים שונים של יחסי הגומלין בין היחיד ובין הקבוצה . לוין ייחס חשיבות רבה לקשר שבין התאוריה לבין היישום המעשי של הדברים , ובין היתר היה אחד מחלוצי הדינמיקה הקבוצתית של ימינו . בעבודתו המדעית מוקדש דיון מיוחד למצבם הפסיכולוגי של היהודים . למרות שהדברים נכתבו בזמנו בעקבות מאורעות שנות השלושים בגרמניה , יש להם עדיין , לדעתי , משמעות אקטואלית גם בתנאים של ימינו , כפי שנראה בהמשך הדברים . חלק ראשון < היהודים כ'קבוצת מיעוט' על פי תפיסתו של לוין בעקבות לוין נוכל להבין את התנהגות האדם על רקע מרחב החיים שבו הוא נמצא . המושג 'מרחב חיים' מתייחס לעולמו האישי של האדם , וכולל הן את תכונותיו האישיות והן את מערכת יחסי הגומלין בינו ובין הסביבה . 'מרחב החיים' כולל קבוצות שונות שהאדם שייך...  אל הספר
תבונות