מטא-הלכה, פסיקה ודרכי חינוך במשנת המהר"ל מפראג

תמיר גרנות מבוא משנתו העיונית של המהר"ל היא אחד מפרקי ההגות החשובים בתולדות המחשבה היהודית , שטרם נחקרו בהיקף הראוי להם לפי תוכנם ולפי חשיבותם ההיסטורית . מספר מחקרים ואף ספרים אודות המהר"ל אמנם נתפרסמו , אך ביחס להיקף הנרחב של חיבוריו , ולקשיים הכרוכים בלימוד הגותו , עדיין רב הנעלם על הנגלה . הבעייתיות בלימוד משנת המהר"ל נובעת לפי התרשמותי משתי סיבות עיקריות : א . שיטת הכתיבה הדרשנית וחסרת הניתוח המושגי הראשוני , והטרמינולוגיה שאינה בהירה מספיק , מהווים קושי מהותי עבור המבקש לראות כאן שיטת מחשבה מסודרת , ולחשוף את מושגי היסוד שלה . ב . מקורותיו הפילוסופיים של המהר"ל אינם מוצגים על ידו באופן ישיר , ואין זה פשוט לעמוד על יחסו לפילוסופיה של ימי הביניים ומושגיה מצד אחד , ולא על יחסו לעולם הקבלי שאליו הוא רומז בכמה מקומות , מצד שני . לא ברור גם איזה מן העולמות הללו הוא הדומיננטי בעיצוב הגותו , ובין לומדיו רבה המבוכה בעניין . קשיים אלו מאפשרים לקורא בכתבי המהר"ל למצוא כמעט את כל אשר לבו מבקש , ואכן , מחקרי המהר"ל ופרשנויותיו השונות במהלך הדורות על ידי רבים שראו עצמם כממשיכי דרכו המחשבתית , ...  אל הספר
תבונות