תפיסת האלוהות של רבי צדוק הכהן מלובלין

יונתן גרוסמן א . מבוא אחת מהשאלות הבסיסיות ביותר , הניצבת בתשתית העיון בכתביהם של הוגי המחשבה היהודית לאורך ההיסטוריה כולה , היא שאלת היחס בין האל לעולם . שאלה זו שייכת לסוג השאלות המכוננות השקפת עולם כוללת , ונודעות לה תוצאות רבות בעניינים שונים , הן אונטולוגיים והן אפיסטמולוגיים . דיון זה חשוב ביותר בזמן שאנו עוסקים בהוגים שקמו לאחר שפינתה בכלל , ובהוגים מיסטיים , הנשענים על יסודות הקבלה או החסידות בפרט . מאמר זה מבקש לבחון את שיטתו של אחד מהיוצרים הפוריים ביותר שקמו בעולמה של החסידות - ר' צדוק הכהן רבינוביץ' מלובלין . ראוי לציין כבר כעת , בראשית דיוננו , פרטים ביוגרפיים מרכזיים בחייו של ר' צדוק , אשר יש להם חשיבות לענייננו . ר' צדוק נולד בשנת 1823 למשפחה מהזרם הליטאי המתנגד : אביו - ר' יעקב הכהן רבינוביץ , ' היה אב"ד בקהילת קרייזבורג , ואמו יוטא , הייתה צאצאיתו של השל"ה הקדוש . למרות שהמשפחה הייתה מתנגדית מובהקת , הייתה לאביו קרבת רוח לחסידים , ובשל כך גורש מכיסא הרבנות באחת העיירות שבליטא , לפני בואו לקרייזבורג . בשלב זה של חייו התוודע ר' צדוק לעולם התלמוד וההלכה , ולכתבי האר"י והק...  אל הספר
תבונות