הפרשנית, הפירוש וההיסטוריה הערה על תפיסת הפרשנות של נחמה ליבוביץ

ישראל רוזנסון הקדמה מפעלה הפרשני של נחמה ליבוביץ השפיע עמוקות , ללא ספק , על שני דורות של לומדים ופרשנים . התרשמות חיצונית מהאופי האקלקטי של עיוניה יש בה כדי להטעות . אמנם לא תמיד ברורה השיטה העומדת מאחרי המבחר שהביאה בכל עיון ועיון , אולם , אין לטעות בכל הקשור לשימוש שעשתה בחומרים הפרשניים עצמם . מדובר בדרכים מתוחכמות של חשיפת קשיים בפסוקים , השוואה בין פרשנים הנשענת על ניתוח ספרותי מבריק , ונטייה ברורה להכריע , לא אחת בחדות יתר , בין גישות פרשניות שונות . לעניות המחבר מבקש להודות לפרופ' משה ארנד , לפרופ' אלעזר טויטו ולגב' אראלה ידגר על דיונים מפרי מחשבה בעניינו של מאמר זה . שיטתה הפרשנית של נחמה ליבוביץ ראויה כמובן למחקר עצמאי . לענייננו , בהתחשב באופייה המצומצם של מסגרת זו , ראוי לציין כי יחידת היסוד של ניתוחה בספריה לחמשת חומשי תורה הוא העיון . כדוגמה לעיון טיפוסי ניתן להביא את ניתוחה הנושא את הכותרת : "מי אנכי כי אלך אל פרעה" ( עיונים חדשים בספר שמות , ירושלים תשל"ה , עמ' . ( 58-52 נציג בקצרה את מבנהו : א . לאחר דיון פותח בקטע כולו , היא עוברת לנתח במדוקדק את 'הראשון שבסירובים . '...  אל הספר
תבונות