"וימרו על ים בים סוף" - התכנית שלא התממשה

יואב ברזלי א פרשת קריעת ים סוף נחשבת בדרך כלל כנקודת שיא בסיפור יציאת מצרים , שבה הוכרעו המצרים הכרעה גמורה וישראל יצאו לגאולה שלמה . פרשה זו סוגרת גם מספר מעגלים שנפתחו במהלך הסיפור , הן בגזרת השעבוד והן בפרשת המכות . משום כך , מפתיעה העובדה שפרשה זו אינה נזכרת כלל בתכניות המפורטות של יציאת מצרים שנאמרו מראש לאברהם ( בברית בין הבתרים ) ולמשה . היעדרה של פרשת קריעת ים סוף מן התכניות המוקדמות , הנו שינוי מהותי , הבולט במיוחד על רקע ההתראות הברורות והמדויקות שהיו לפני כל מכות מצרים . בניגוד למכות מצרים , פרשת קריעת ים סוף מתרחשת כהפתעה גמורה . ההפתעה מתגברת כאשר מעיינים בארבעת השלבים המרכיבים את הפרשה . סיפור היציאה ממצרים , מתחיל בפתיחה חגיגית ומבטיחה ( שמות י"ג , יז-כב . ( אך זו נקטעת באופן מפתיע , ביצירת העימות על שפת ים סוף . העימות מתואר בשלושה שלבים 1 א . המרדף ( שמות י"ד , א-יד . ( ב . קריעת הים ( שם , פס' טו-כה . ( ג . סגירת הים ( שם , פס' כו-לא . (  אל הספר
תבונות