עיר הקודש והמקדש במשנת הרמב"ם - היבטים הלכתיים ורעיוניים

הרב יהודה עמיטל א . "המקום אשר יבחר ה' " אחד הנושאים המעניינים והמרתקים בעולמה של היהדות הוא המקום שתופסת בו ירושלים , הן מבחינה הלכתית והן מבחינה רעיונית . כידוע , מקומם המדויק של עיר הקודש ושל המקדש לא נזכר בתורה במפורש , אלא ברמז בלבד . אברהם אבינו נצטווה ללכת אל "ארץ הכיריה , " אך לא נתפרש לו מקומו המדויק של ההר שעליו הוא יעקוד את בנו : "והעלהו שם לעלה על אחד ההרים" ( בראשית כ"ב , ב . ( בדומה לכך , גם בהמשך הפרשה לא מצוין מיקום מדויק י "ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים" ( שם , ג , ( "וירא את המקום מרחק" ( שם , ד , ( "ויבאו אל המקום" ( שם , ט , ( וכן הלאה . סביבתו של "מקום" זה ניתנת לאיתור בנקל , אך מיקומו המדויק לא נזכר מפורשות . מקומו של הר המוריה לא פורש בימי אברהם , ונשאר סתום אף בציווי לעתיד לבוא : והיה המקום אשר יבחר ה' אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם ... כי אם במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך ... רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר יבחר ה' ( דברים י"א , יד . ( וכן בהמשך ' : כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנ...  אל הספר
תבונות