האידאל החינוכי במשנתו של ר' חיים מוולוז'ין והגשמתו הלכה למעשה

עזרא קהלני מבוא מאמר זה עוסק במשנתו הרעיונית-חינוכית של ר' חיים מוולוז'ין , כפי שבאה לידי ביטוי בכתביו . ר' חיים כתב את דבריו על רקע משבר עמוק שפקד את הישיבות הקלטיות , מחד , ועל רקע צמיחתה והתבססותה של החסידות , מאידך . בתוך משנתו השיטתית והמגובשת אנו מוצאים רמזים ברורים לעימות ישיר או עקיף עם תורת החסידות . שישה פרקים במאמר . בפרק הראשון אנו פורסים בקצרה את עמדתם של מנהיגי החסידות בראשיתה , בשאלת היחס שבין לימוד תורה ליראה ; שכן הבנת עמדה זו חיונית על מנת להבין לאשורו את האידאל החינוכי שהעמיד ר' חיים מוולוז'ין . בפרק השני אנו מביאים באופן כללי את דרכי ההתמודדות של ר' חיים עם תורת החסידות . בפרק השלישי נעסוק בתפיסתו של ר' חיים את מושג היראה , ואת הדרכים להשגתה , לפי דעתו . לאחר מכן , נעסוק בפרק הרביעי בשאלת היחס שבין תורה , יראה וקיום מצוות במשנת ר' חיים . בפרק החמישי נעמיד את האידאל החינוכי לפי תורת ר' חיים , ובפרק השישי - תרגום האידאל החינוכי לשפת המעשה . הפרקים בנויים זה על גבי זה כאריח על גבי לבנה . שני הפרקים הראשונים הם בעיקרם סיכומיים , והם מתבססים במידה רבה על הכתבים עצמם ועל ...  אל הספר
תבונות