על דרך אבות

שלושים שנה למכללת יעקב הרצרג ליד ישיבת הר עציון קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך הוצאת תבונות על דרך תאבות בשער : ישיבת הר עציון ומכללת יעקב הרצוג ( למרגלותיהן - תוואי הדרך העתיקה המכונה 'דרך האבות ( 1 על דרך האבות שלישים שנה למכללת יעקב הרצת קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך מערכת ! אמנון בזק , שמואל ויגודה , מאיר מוניץ  אל הספר
תבונות