ביבליוגרפיה

מ . איש שלום , מסעי נוצרים לא"י , עם עובד , 1965 י , בן אריה , א"י במאה הי"ט , גילויה מחדש , כרטא , 1970 אברהם יערי , מסעות ארץ ישראל , מסדה , 1976 יהודה דור אייזנשטיין , אוצר מסעות , 1969 י . פרוור , תולדות ממלכת הצלבנים בא"י , כרך אי , מוסד ביאליק , , 1971 עמי 35-48 הנ"ל , הצלבנים דיוקנה של חברה קולוניאלית , מוסר ביאליק , , 1975 עמי . 200-228 ר . ש , קליין , ספר המסע ( ציון ספר וי . ( ש . אביצור , חיי יום יום בא " י במאה הי"ט , עם הספר , תשל"ו , עמי 164-170 Heasting , Encyclopaedia oj Relig ion and Ethics , vol . 10 , Pilgrimage . F . J . Bliss , The Developmentof Palestine Exp loration , 1 906 Roussel , Les Pelerinages a travers les siecles , 1954 * J . Wright , Early Travelsin Palestine , 1848 * The Library of Palestine Pilgrims' Text Society ( P . P . T . S . ) * N . Schur , Jerusalem in Pilgrims ' Accounts - I'liennitic Bibliograpliy , 1980 H . Robinson , Biblical Researches in Palestine , 1867 * J . Wilkinson , yrrusa / f /// before the Crusades , 1977 E . Hoade , Western Pilgri...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל