מרי רוג'רס (1848)

מרי רוג י רס היתה אחותו של תומאס רוג י רס , פקיד גבוה בקונסוליה הבריטית ומאוחר יותר סגן הקונסול בחיפה . יש להניח כי הדבר סייע לה במדה רבה בסיוריה בארץ ובהשגת מידע וגישה לאישים מקומיים , שנמנעו בד"כ מעולי הרגל מן השורה . אין ספק , עם זאת , כי היא היתה אישיות בזכות עצמה , בעלת עין פקוחה , רגש ויכולת כתיבה נדירה ומקוריות , שהעניקו לכתיבתה אופי מרחק הנקרא בנשימה עצורה , גם כשהיא דנה בנושאים שיגרתיים כביכול . ספרה pN" ישראל של יום-יום , " זבה להצלחה רבה ותורגם גם לצרפתית . חיבוריה של מרי רוג י רס תופסים מקום של כבוד בספרו הנודע של וילסון "א"י הציורית , " והקטע המובא בזאת לקוח מהכרך המוקדש לגליל וצפון הארץ .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל