י.ל. בורקרדט (1812)

בורקרדט היה נוסע שויצרי שביקר בארץ . 1812-ב ידוע כאחד הנוסעים היסודיים והמהימנים ביותר שהה במזרח ( בחלב ) כרי ללמוד את מנהגי המוסלמים ושפתם כשמגמתו העיקרית היא חקירת אפריקה את סיוריו ערך בתחפושת מוסלמית כשהוא משנה לעתים מזומנות את זהותו : סוחר לאבק שריפה , של' הפטריארך , רופא התר אחרי צמחי מרפא ועוד . בורקרדט היה מראשוני חוקרי א"י המזרחית והנוסע האירופי הראשון שגילה מחדש את פטרה . כן חקר את חיי הבדואים בסוריה ובדרום א"י , הצליח להיצטרף לשיירת החג' למכה כשהוא מחופש לעו בשל גישתו הקפדנית והמחמירה שלא ללכת בעקבות קודמיו ב"דרך המלך" ובמקומות הקדושים , נמנ' מלבקר בירושלים ובסביבתה . וגם סיורו בגליל מצטמצם למקומות ספורים בלבד ויש להצטער על כך . אך גישתו היסודית והשיטתית , למדנותו ועינו הפקוחה הקנו לו מקום של כבוד בספרות הנוסעים של א " י .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל