עלי ביי (1807)

עלי ביי היה נוסע ספרדי בשם בדיה לבליק . ביקר בארץ כשהוא מחופש למוסלמי ( או שהתאסלם ) במסגרת מסע שערך במזרח . בין השאר ביקר בקהיר והצטרף אל שיירת החוגגים למכה . במסווה של מוסלמי עלה בידו לבקר במסגדי הר הבית ובמערת המכפלה בחברון , אף שידע , שאם תתגלה זהותו הוא צפוי לעונש מות . עלי ביי הוא אולי האירופאי הראשון שביקר בהר הבית בזמן החרש ותרשימיו , אף שאינם מצטיינים בדיוקם , הם השרטוטים הראשונים של מסגדי הר הבית שנעשו ע"י עד ראיה . עלי ביי מצא את מותו במסעו השני למכה ונקבר באחד ממבצרי המדבר ( בבלקה . ( אף שתיאוריו אינם מצטיינים בלמדנות או בחידושים , הם כתובים בצורה אותנטית , ודבריו ניקראים בשטף .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל