הטבילה בירדן

יום המחרת היה היום השני של הפסחא ושליט העיר שלח על פי הנוהג קבוצת חיילים כדי ללוות את עולי הרגל לטבילה בירדן . בלא ליווי זה אין כל אפשרות לרדת לירדן בשל אופיה העוין של האוכלוסיה הערבית שהתנכלה לעולי הרגל . הסכום אותו יש לשלם עבור שרות זה הוא שנים עשר דולר עבור כל עולה רגל אירופאי רגיל , ומחצית מזה לאנשי הכמורה . עליך לשלם סכום זה בין אם הנך מצטרף לשיירה ובין אם הנך נשאר בעיר . יצאנו את ירושלים דרך שער סטפנוס , במקום שנתקבצו כאלפיים עולי רגל מכל העדות והעמים . לאחר חצותנו את עמק יהושפט וחל ק מהר הזיתים הגענו כעבור מחצית השעה לביתניה , שאינה כיום אלא כפר דל . בכניסה לכפר מצויות חורבות קרומות הנקראות "מצורת לזארוס . " זהו לפי המסורת המקום בו שהה ישו בדרכו באחרונה לירושלים . לא הרחק מהמצודה , בקרקעיתה של מערה קטנה , מראים את המקום בו החיה ישו את לזארוס מן המתים ע"י שקרא לו לצאת מקברו ( יוחנן יב . ( ירידה בת עשרים וחמש מדרגות מוליכה אל קרקעית הקבר , בו חדר קטן , מרובע , ממנו ניתן לזחול לחדר נוסף קטן יותר ועמוק בכמטר וחצי מקודמו . כאן לפי המסורת הונחה גופת לזארוס . הקבר נערץ מאץ כמוהו ע"י המ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל