הטקסים בכנסית הקבר

הטקסים שלהם מתחילים ביום הששי בשבוע שלפני הפסחא הנקרא על ידם "השבוע המקודש" והנערכים בחגיגיות כה רבה , עד כי אני מוצא לנכון להקדיש לכך תאור מיוחד . מיד עם רדת החשיכה התכנסו הכמרים ועולי הרגל , כדי להקיף את הכנסיה בתהלוכה בקפלת הופעת ישו לפני אמו ( זהו חדר תפילה לא גדול בצפון הכנסיה , בצמוד למגורי הלטינים . ( לפני תחילת התהלוכה נשא אחר הכמרים דרשה באיטלקית . הוא החל את נאומו במלים : "תחילה היה חושך וכוי , " ומיד כבו הנרות , כדי להעניק צביון מוחשי לטקס . כך האזנו לדרשה במשך מחצית השעה , בחושך מוחלט כמעט . לאחר מכן קיבל כל אחד נר גדול דולק , כדי לפצותו כביכול על רגעי החשיכה הארוכים בהם שהה קודם לכן . כן הוכנו צלבים וכלים אחרים כדי להתחיל בתהלוכה . אחר הצלבים היה גדול במיוחד , ועליו נישאה דמותו של ישו בגודל טבעי . הדמות הוצמדה לצלב בעזרת מסמרים וכתר קוצים משוח דם . הדבר נעשה בצורה כה מושלמת , עד כי נדמה היה , כי לפניך גופת ישו האמיתית על הצלב . דמותו נישאה במשך כל זמן התהלוכה בראש , ואחריה הלכו הנוכחים לקפלות השונות בכנסיה , כשהם שרים את המזמורים המתאימים בכל מקום . ראשית , התעכבו ליד עמוד...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל