נמל יפו

... הכניסה לנמל יפו קשה ומסוכנת מאין כמוה . נראה שאין עוד נמל גרוע ומסוכן ממנו בכל שבעת הימים . הספינות אינן יכולות להכנס לנמל , משום כיוון שהוא , ועליהן לעגון במרחק מה , במים עמוקים , שכן הנמל זרוע כולו שוניות וסלעים זקופים המתנשאים מעל פני המים . מי הים רועשים וגועשים בין הסלעים גם כאשר הים שקט . הגלים מתנפצים אל הסלעים בכח כה רב עד כי המים נישאים באויר בקול גדול ושאונם נישא למרחקים בים וביבשה כאחד . הסלעים פזורים בנמל , כאלו מעשה ידי אדם בדבר , כרי להגן על המקום . אפילו הסירות הקטנות מנועות מלעבור דרכם , למעט במקום אחד , בין שני סלעים נישאים , וגם שם המעבר נעשה בזהירות מרובה , שכן המים במקום גועשים קדימה ואחורה במהירות ומשתברים בכח רב על הסלעים . אם הספן המוליך אח הסירה אינו זהיר דיו עלולים המים לאחוז בספינה ולנפצה . לכן אלה הנכנסים לנמל , חייבים לחתור במים הגועשים במלוא כוחם כדי שהסירה לא תטלטל לצד זה או אחר לנוכח מצוקי הסלע . אך ככל שלא יעשו הספנים את מלאכתם במומחיות , הם לא יוכלו להמנע מלהרטב בשברי הגלים הניתזים בכח על הסלעים משני צידי המעבר . אלו הם סלעי אנדרומדה , n  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל