כיפת הסלע

זהו מקדש בעל צורה מתומנת , המעוטר כדי מחציתו ( כלפי חוץ ) בשיש מרהיב , בעוד חציו העליון מעוטר פסיפסים נהדרים וכתובות המקיפות אותו סביב סביב ( החל מהפתח המערבי : ( . 1 "שלום ישכון על בית זה לתמיד מהאב הנצחי . 2 . " "מקדש האדון מקודש ; ה' דואג לו , ה' קדשו . 3 . " "זה משכן ה' בנוי לתלפיות . 4 . " "במשכן ה' כלם יהללו שמו . 5 . " "ירומם שם הי ממקום מקודש זה . 6 . " "יבורכו אלה השוכנים בצל קורתך הי . 7 . " "האמת של ה' מצויה במקום זה , ואני לא ידעתיה . 8 . " "בית הי בנוי על סלע איתן . " ... מעל לבנין מתנוסס צלב מוזהב , ותוכו מעוטר פסיפסים מרהיבים . בימת הכנסיה מוקפת בארבע אומנות רבועות ושמונה עמודים , הנושאים את תוף הכפה . מעל לקשתות מגילה נושאת כתובת -." ביתי בית תפילה יקרא אמר ה ; בו כל החפץ יבוא על סיפוקו , והמחפש - מוצא מבוקשו , והמקיש בדלת היא תפתח לו , בקש ותקבל , חפש ומצא . " במגילה אחרת סביב לתוף כתוב : " ופנית אל תפילת עבדיך ואל תחינתו יהוה אלוהי לשמע אל הרנה ואל התפילה אשר עבדך מתפלל לפניך היום . להיות עיניך פתוחות על הבית הזה לילה ויום אל המקום אשר אמרת יהיה שמי שם לשמוע את התפיל...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל