ירושלים בתאורו של בנימין מטודלה

משם שלש פרסאות לירושלים , היא עיר קטנה ובצורה עם שלש חומות ובה אנשים הרבה , וקורין להם הישמעאלים , יעקוביים וארמיים ויונים וגיורגיים ופרנקים ומכל לשונות הגוים . ויש שם בית הצביעה ששוכרים אותו היהודים בכל שנה מהמלך שלא יעשה שום אדם צביעה בירושלים ב"א היהודים לבדם . והם כמו מאתים ודרים תחת מגדל דוד בפאת המדינה ( העיר . ( ובחומות שבמגדל דוד הבנין הראשון של היסוד כמו עשר אמות הוא מבנין הקדמונים שבנו אבותינו והשאר בנין הישמעאלים . ואין בכל העיר מקום חזק יותר ממגדל דוד . ושם שני בתים אחד אשפיטלי ושם ינוחו כל החולים הבאים שמה ונותנים להם כל סיפוקם בחיותם ובמותם . והבית השני קורין טימפלי והוא ארמון שעשה שלמה מלך ישראל ע"ה . ושם חונים ויוצאים ממנו ארבע מאות פרשים בכל יום למלחמה חוץ מן הפרשים הבאים מארץ פרנקיש ומארץ אדום , ונודרין על עצמם שיעבדו שם ימים או שנים ( שתי שנים ) עד מלאת זמן נדדם . ושם הבמה הגדולה שקורין אותה שיפולקרי ושם קבר אותו האיש ( ישו הנוצרי ) שהולכים כל התועים אליו . ויש בירושלים ארבעה שערים שקורין שער אברהם , ושער דוד ושער ציון ושער גושפט הוא שער יהושפט לפני בית המקדש שהיה בי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל