בנימין מטודלה (1170)

בנימין מטודלה הנו הנוסע היהודי החשוב ביותר בימה"ב . הוא יצא למסעותיו מספרד 1167-ב וחזר אליה מקץ 5 שנים . מטרת נסיעתו איננה ברורה כל צרכה אף שקיימת השערה שהיה סוחר תכשיטים . חיבורו "ספר המסעות , " מבוסס על רשמי ביקורו במזרח . טרם שהגיע לא"י ביקר באיטליה , קפריסין ובערי החוף של לבנט - אנטיוכיה , צור וצידון , ומא " י המשיך למסופוטמיה . ביקורו בארץ נערך בעת שהיתה תחת שלטון הצלבנים . הוא מוסר תאור מפורט על המקומות הקדושים . לתאורו חשיבות רבה הן משום שהוא מביא מידע על הישוב היהודי בא"י באותה תקופה שאינו מצוי במקורות אחרים , והן בשל תאוריו הכלליים המצטיינים באובייקטיביות רבה יותר מתאורי הנוסעים הנוצרים מאותה תקופה . תאורו יוצא הדופן מהווה על כן נדבך חשוב המסייע לקבל תמונה שלמה וכללית על א"י ( והארצות השכנות ) בתקופתו . על חשיבות עבודתו של בנימין מטודלה תעיד העובדה שכתביו תורגמו למרבית לשונות אירופה וכי הוא נחשב לאחד המקורות המצוטטים ביותר ע"י היסטוריונים של ימה"ב .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל