בית שאן

... זה מקום מסוכן המעורר חלחלה . שבעה נחלים זורמים מהעיר ; על גדותיהם גדלה צמחיה סבוכה בעוד חורשות עבותות של עצי דקל מצויות בבית שאן . מקום זה מפחיד ומסוכן למעבר מאין * אכסניה זו היתה ב"מרחק מטחווי אבן" מהמצודה ( מגדל דוד . ( כמוהו . תושבי העיר כופרים מוסלמים , עזי נפש ורבים מספור , הם מנצלים את גדות הנחלים כדי לתקוף את עולי הרגל . במקום מצוים גם אריות רבים , שכן הוא אינו רחוק מהירדן .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל