א"י בתאורו של ההגמון דניאל (קטעים ניבחרים)

אני ההגמון דניאל , הפחות בערכו מכולם , הגעתי לירושלים ושהיתי 16 חודש באכסניה הנמצאת ברשות הלאורה של מנזר מר סבא . (*) ע"י כך ניתנה בידי האפשרות לבקר בכל המקומות הקדושים . אין כל אפשרות לבקר אתרים אלו ללא מדריך מעולה השולט בשפתך . יעדתי על כן , את כל חסכונותי הדלים , כגמול לאלו שהיה להם הידע המתאים והיו נכונים להראות לי את אתריה המקודשים של ירושלים ומקומות אחרים , כדי שלא אחמיץ שום פרט ואכן דבר זה עלה בידי . בעזרת האל הצלחתי למצוא במנזר מר סבא אדם בא בימים הדבק באמונתו והבקיא היטב בכתובים . ה' השפיע על אדם מקודש זה לאהבני אף שלא היתי ראוי לכך ; הוא שהראני במסירות אין קץ את כל המקומות הקדושים בירושלים ובכל הארץ : הוא לקחני לכנרת , לתבור , לנצרת , לחברון ולירדן . ומתוך שגילה כלפי חיבה , על אף עייפותו הרבה , הוא הוליך אותי אף למקומות הקדושים המרוחקים ביותר .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל