טבריה בתאורו של מוקדאסי

טבריה היא בירת חבל הירדן ... הבתים בנוים בין ההרים והאגם , והעיר היא צרה ומאורכת . במקום שורר חם כבד בקיץ שאינו טוב לבריאות . השוק של טבריה נמשך משער אחד של העיר למשנהו ובית העלמין משתרע על מורד הגבעה . בטבריה שמונה מרחצאות חמים טבעיימ ואין צורך בפחם כדי לחמם . סמוך להם מצוים אגנימ אין ספור . המסגד של טבריה המתרומם במרכז השוק הוא גדול ונאה . רצפתו עשויה מחלוקי אבן המונחים על חוליות עמודים , הסדורים זה ליד זה . אומרים על אנשי טבריה כי חדשים בשנה הם רוקדים ; חדשים בשנה הם אוכלים ; חדשים בשנה הם מכים ; חדשים בשנה הם מסתובבים ערומים ; חרשים בשנה הם מנגנים בחליל ; חרשים בשנה מתבוססים ברפש שבחוצות העיר ; וההסבר לכך הוא שהם רוקדים בשל מספרם הרב של הפשפשים , הם זוללים את פרי עץ הדום , הם מכים כדי לגרש את הצרעות מהפירות והבשר , הם הולכים ערומים בשל החם ומוצצים את קני הסוכר והם מתבוססים ברפש בגלל הרחובות הבוציים . ... סמוך לטבריה מצוים מעינות חמים אשר מספקים את מרבית מי המרחצאות החמים של העיר . מוליך מים מוביל את מי המעינות לכ"א מהמרחצאות והקיטור מהמעינות מחמם את כל המבנה ואין כל צורך במתקני בער...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל