נצרת בתאורו של הנוסע מפלקנטיה

עשינו את דרכנו לנצרת במקום שהתרחשו ניסים רבים . בבית הכנסת שבמקום מונח למשמרת ספר , ממנו למד ישו את האלפבית . באותו בית כנסת מראימ את הספסל עליו ישב ביחד עם שאר הילדים . הנוצרים מסוגלים להרים את הספסל ולטלטלו אך היהודים אינם מסוגלים להזיזו ממקומו ואינם יכולים לגררו החוצה . ביתה של מרים אם ישו משמש עתה כבסיליקה וסביב בגדיה מתרחשים מופתים רבים . בנות נצרת היהודיות יפות מאין כמוהן ועולות ביופיין על שאר נשות הארץ . הן נתברכו בכך ע"י מרים , שכן סבורים כי יש קשר בינה לבינן . נשות נצרת מצטיינות באדיבותן . אזור נצרת דומה לגן עדן , בו גדלים חטה ופירות כמו בארץ מצרים . האזור אינו גדול , אך איכות השמן , היין והתפוחים שבו עולים על אלו של מצרים . הדוחן גדל לגובה רב במיוחד וגבעוליו גבוהים מגובה אדם . ... משם עברנו מספר מקומות שהיו בתחום העיר סבסטיה , המקום בו ניקבר הנביא אלישע . בדרכנו עברנו מספר כפרים של שומרונים בדרכנו לעמקים . בכל כפר שומרוני שעברנו הם הבעירו קש (*) בעקבות שהשארנו , בין אם היה זה יהודי או נוצרי שאת שניהם כאחר הם מתעבים ער כדי כך . הם אומרים לנוצרים : "אל לך לנגוע במה שאתה רוצה לק...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל