איגריה (385)

כתב היד הכולל את מסעותיה של איגריה נתגלה לראשונה בספריה של ארצו בטוסקאני שבאיטליה . 1883-ב מסעה של איגריה ( או סילביה ) לא"י נערך בין השנים . 379-388 נראה , כי איגריה היתה נזירה , ילידת ספרד . לא ידוע הרבה אודותיה , אך נראה כי לפנינו אישיות רמת דרג שכן היא התקבלה בזרועות פתוחות בכל מקום ונתאפשר לה להפגש עם הבישופים והכמורה במקומות הקדושים ובמסעה מסיני למצרים הועמד לרשותה ליווי של חיילים . זיהויה שנוי במחלוקת . לפנים היתה מקובלת הדעה כי אינה אחרת מאשר סילביה מאקוויטינה , אחותו של רופינוס , הנציב הרומי במזרח , בתקופת שלטונו של תאודוסיוס . איגריה הפגינה בקיאות והתענינות רבה בכתבי הקודש ולכתביה נודעת חשיבות רבה . הם משמשים כמקור יחיד במינו הזורה אור על סוגיות טופוגראפיות וטקסי פולחן בתקופה הביזאנטית . כך , למשל , זהו אחד התאורים היחידים על טקסי הדת שהתקיימו בירושלים במאה . 4-ה אנו למדים מתאור זה כי חג הפסחא נמשך שבועות תמימים . בסיפורה מופיעה גם העדות הראשונה על השימוש בקטורת בטקסים , על חג הזדככות הבתולה ויום הדקל המקודש . כתביה של איגריה צוטטו והועתקו ע"י נוסעים אחדים בתקופות מאוחרות יות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל