הנוסע מבורדו (333)

מחבר הספר "מסעו של הנוסע מבורדו לירושלים" היה נוצרי מהעיר בורדו שבדרום מערב צרפת . סיורו החל 333-ב בתקופת שלטונו של דלמטיוס , אחיו של הקיסר קונסטנטינוס , נראה , כי נתלוו למסע אנשים נוספים , אך אלו אינם ניזכרים בחבורו . דרך תאורו של הנוסע מבורדו היא עובדתית ו"יבשה" והוא מתאר את המקומות הקדושים בלשון קצרה ומתעלם מהנוף והסובב . חשיבות חיבורו היא בראשוניותו , שכן לפנינו תאור המסע הראשון לא"י שהועלה על הכתב . הקטעים המוקדשים לא"י הם בעלי ענין מיוחד , ובעיקר אלו הנוגעים לאתרים מקודשים , שכן נעדרות בהן ( עדיין ) אותן מסורות משניות שאפיינו כל כך אח תאורי הנוסעים במאות . 5-6-ה בכלל אין בכתבי הנוסע מבורדו תאור מעשי ניסים , או "חפצים מקודשים , " כמרים ומרטירים ואף פגישות עם אנשים וחוויות אישיות נעדרות כליל בחיבורו . כך אין הוא יודע דבר על הערצת הצלב בכנסית הקבר , החרב בה נדקר ישו או כתר הקוצים ושרידים אחרים , שעמדו בתקופות מאוחרות יותר במרכז ענינם של עולי הרגל . הוא מוסר מאידך גיסא רק על מקומות שנתקדשו ע"י אירועים היסטוריים , של ממש , הניזכרים בכתובים ;(*) נסיעתו נושאת בעיקרה אופי דתי - כמוהו כעו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל