ירושלים ואתריה בשלהי ימה"ב (לפי זואלרט, ‭(1586‬ ‭.1‬ שער יפו ‭.2‬ המצודה ‭.3‬ המנזר הפרנציםקאני ‭.4‬ כנסיה הקבר ‭.5‬ ביתו של זבדי ‭.6‬ שיער הברזל ‭.7‬ ביתו של סט. מארק ‭.8‬ ביתו של תומאם ‭.9‬ כנםית סט. ג י מס ‭.10‬ ביתו של חנן ‭.11‬ שער ציון ‭.12‬ בית כייפא ‭.13‬ חדר הסעודה האחרונה ‭.14‬ המקום בו היהודים רצו ליטול את גופת מרים ‭.15‬ המקום בו פטרום מירר בבכי ‭.16‬ מעין השילוח ‭.17‬ מעין הבהולה ‭.18‬ שער ‭.19‬ כנםית הצגת יקזו במקדש (מסגד אל אקצ־‭(;‬ ‭.20‬ מקום המקדש ‭.21‬ מקדש שלמה ‭.22‬ שער הרחמי

ירושלים ואתריה בשלהי ימה"ב (לפי זואלרט, ‭(1586‬ ‭.1‬ שער יפו ‭.2‬ המצודה ‭.3‬ המנזר הפרנציםקאני ‭.4‬ כנסיה הקבר ‭.5‬ ביתו של זבדי ‭.6‬ שיער הברזל ‭.7‬ ביתו של סט. מארק ‭.8‬ ביתו של תומאם ‭.9‬ כנםית סט. ג י מס ‭.10‬ ביתו של חנן ‭.11‬ שער ציון ‭.12‬ בית כייפא ‭.13‬ חדר הסעודה האחרונה ‭.14‬ המקום בו היהודים רצו ליטול את גופת מרים ‭.15‬ המקום בו פטרום מירר בבכי ‭.16‬ מעין השילוח ‭.17‬ מעין הבהולה ‭.18‬ שער ‭.19‬ כנםית הצגת יקזו במקדש (מסגד אל אקצ־‭(;‬ ‭.20‬ מקום המקדש ‭.21‬ מקדש שלמה ‭.22‬ שער הרחמי

. 1 שער יפו . 2 המצודה . 3 המנזר הפרנציםקאני . 4 כנסיה הקבר . 5 ביתו של זבדי . 6 שיער הברזל . 7 ביתו של סט . מארק . 8 ביתו של תומאם . 9 כנםית סט . ג י מס . 10 ביתו של חנן . 11 שער ציון . 12 בית כייפא . 13 חדר הסעודה האחרונה . 14 המקום בו היהודים רצו ליטול את גופת מרים . 15 המקום בו פטרום מירר בבכי . 16 מעין השילוח . 17 מעין הבהולה . 18 שער . 19 כנםית הצגת יקזו במקדש ( מסגד אל אקצ (; . 20 מקום המקדש . 21 מקדש שלמה . 22 שער הרחמים . 23 שער סטפנום . 24 כנסיה סט . אנה . 25 הבריכה הפרובאטיח ( בריכת הצאן ) . 26 הפרטוריום . 27 ביתו של הורד : . 28 קשת פילאטום . 29 כנםית מכאובי מרים . 30 המקום בו שמעון מקיריניאה סייע בנעזיאת הצלב . 31 בית העשיר הכילי , 32 בית שמעון הפרושי . 33 ביתה של ורוניקה . 34 שער המשפט . 35 שער אפרים . 36 השוק ( בזאר )  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל