התקופה הצלבנית ולאחריה

קיים קשר הדוק בין העליה לרגל למקומות הקדושים ומסעי הצלב , שהחלו כידוע . לאחר שהמולסמים הקשו אה ידם על עולי הרגל הנוצרים ומנעו מהם את הגישה לכנסיה הקבר . אחר מהמשימות החשובות שנטלו על עצמם הצלבנים היתה לדאוג לרווחתם של עולי הרגל . הם הקימו אכסניות ובתי חולים ויסדו מסדרים מיוחדים : מסדרי הטמפלרים והאבירים ממלטה - מטרתם היתה ל"הגן על עולי רגל עניים וחסרי ישע . " הסמל של הטמפלרים כלל אביר המסייע לעולה רגל עני . מסדר ההוספיטלרים הוקם כדי לסייע באכסון ואשפוז עולי הרגל . יורגש כי ארגונים מעין אלו היו נפוצים גם באירופה במאה 1 3-ה התקופה הצלבנית הביאה עמה תנופה חדשה לעליה לרגל לא " י . במשך קרוב למאה שנה , , 1099 1187 היחה א"י נתונה תחת שלטון נוצרי . לא עוד ביקור בארץ ששליטיה התנכרו לעולי הרגל והפגינו שנאה בולטת לדתם . הרגיעה שאפיינה תקופה זו עם התבססות השלטון הצלבני , הביאה עמה עירן חרש של שגשוג ועולי הרגל שניבצר מהם לבוא לארץ הקודש 400-ב שנות השלטון המוסלמי העוין , נהרו אליה מכל רחבי אירופה . גם לאחר שהארץ נפלה שוב לידי המוסלמים לאחר נצחונו של צלאח-א-דין , 1187-ב הגיעו שליטי הצלבנים לידי הס...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל