מגרש הרוסים, מבט כללי, ‭.1903‬ כתוך ספר שנדפס עבור הצליינים הרוסים.