שומר ראש של קבוצת תיירים באזור טבריה ‭.(1868)‬ שומרים "אימתניים" מעיז אלו נכפו ע"י השיידוי ים על קבוצות הצליינים שעברו בתחומם, גם אם לא היתה צפויה כל סכנה וזאת כדי לגבות מהם "דמי שמירה‭."‬