מלון המכבים במבואות לטרון ששימש את עולי הרגל במאה ‭19-ה‬־