תוכן הענינים

7 סקירה כללית 10 העליה לרגל ומשמעותה 12 יעדי העליה לרגל 12 ירושלים וסביבתה 12 הביקור בשומרון 14 הגליל וצפון הארץ 15 הדרך מיפו לירושלים 16 סיני והדרום 17 נופי א"י בתאורי עולי הרגל 20 תנאי העליה לרגל לא"י 20 ההפלגה לא"י 21 מסע עולי הרגל בארץ 22 המיסים והתנכלות האוכלוםיה המקומית 25 מיםים שניגבו בבנםית הקבר 26 הארצות מהן עלו לרגל לא"י ( איטליה , צרפת , גרמניה , אנגליה , סקוטלנד , יון , שויצריה , הולנד , בלגיה , אוסטריה , אמריקה ) 32 בעקבות עולי רגל רוסים לארץ הקודש 35 עולי רגל יהודים 37 תולדות העליה לרגל לא"י 37 בתקופה הביזאנטית 40 בתקופה הצלבנית ולאחריה 43 ירושלים בשלהי ימה"ב 45 העליה לרגל לא"י במאה 19-ה 47 אופיה של העליה לרגל במאה הי"ט ועולי הרגל לסוגיהם ( חוקרים , ומלומדים , נועזים והרפתקנים , סופרים ומשוררים , ציירים , צלמים , אישים רמי יחם ) א"י בספרות הנוסעים ועולי הרגל ( קטעים נבחרים ) 52 הנוסע מבורדו ( 333 ) 53 ירושלים בתאור הנוסע מבורדו 55 איגריה ( 385 ) 55 סיני בתאורה של איגריה 57 פאולה ( סרן" המאה ( 4-ה 57 בית לחם בתאורה של פאולה ( מכתב למרצלה ) 58 פרוקופיוס ( 528 ) 58 עדותו של ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל