פרק שישה־עשר נפילת עכו וקץ ממלכת הצלבנים

חישובים פיליטיים כלכליים וחישובים דתיים . פרעות בשוק של עכו . קלאון מודיע על כוונתו לכבוש את עכו . ההכנות . מות קלאון ועליית אלמלך אלאשרף ח'ליל לכס הסולטאן . קריאה לקרב אחרון . תחילת מצור עכו . הביצורים החיצוניים . ביצורי הנמל . רובעי הקומונות . רובעי המיסדרים . הבניינים המונומנטאליים . חגורת החומות החיצוניות . העיר החדשה . התקפה והתגוננות . תגבורת קפריסין . כיבוש 'המגדל הארור . ' הפריצה לתוך העיר . התגוננות 'ארמון הטמ פלארים . ' כיבוש העיר . הצלבנים מפנים את ארץ ישראל . ביתת , צידון , צו יר , עכו ועתלית נשארו עוד בידי הנוצרים , מאלה היו צידון ועתלית שייכות למיסדר הטמפלארים ! בירות הנוצרית היתד . שרויה באפיטרופ סות הבלתי טבעית של הסולטאן : צור נהנתה עדיין משביתת הנשק שהוענקה לגבירתה , מארגארטה , על ידי הסולטאן קלאון ( יולי ( 1285 ו ועכו רשאית היתר . גם היא לקוות לשלום על פי החוזה האחרון שעשה אנרי השני מקפריסין עם הסולטאן תיכף לאחר נפילת טריפולי . אך ברור היה לכול , שאין כאן אלא בעיית זמן בלבד , מתי יפלו גם שרידים צלבניים אחרונים אלה ביד המוסלמים . האיסלאם לא יכול או לא רצה לקבל את ...  אל הספר
מוסד ביאליק