חותם אדוארד הראשון מלד אנגליה הכתובת: ‭ED\VARDVS DEI GRACIA REX ANGLIE‬ ‭D(OM1)N(V)S HYBERN1E DVX AQVITANIE‬ (אדוארד בחסד האלוהים מלך אננליה, אדון אירלנד/ דוכס אקוויטאניה)