פרק שנים־עשר היהודים בממלכת־ירושלים השנייה

כשלון מכעי הצלב ותגובת הנצרות . התגובה היהודית . עליות של ראשי העדה וחכמיה במאה הי"ג . התחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל . הריכוזים היהודיים בגליל . המרכז ב'מדיבת צפת . ' נסיונות היאחזות בירושלים . היישוב היהודי בצור . המרכז הגדול בעכו . הוויכוח הראשון על כתבי הרמב"ם . הוויכוח השני וםילוג הקהילה . עם תמוטת האידיאולוגיה של מםעי הצלב , משנתגלתה התדרדרותם המוסרית ושי מושם ככסות עיניים לשאיפות פוליטיות , כנסייתיות וחילוניות , וקמו עוררים על שליחותם האלוהית , על היותם רעיון ומפעל הרצויים לאלוהות' ומשפשטו רעיונות המיסיון בדרכי שלום — נסתם הגולל על האפשרות להניע את אירופה למסע צלב כללי למזרח . ואם לגבי מסע מלחמה , שנושאו העיקרי שכבת הלוחמים של המערב כך , קל וחומר לגבי העלייה הרגילה של השכבות העממיות , שרק הן היו מסוגלות לספק בסיס מוצק לפיראמירה מריבית ולחברה המסוגלת לשאת את עצמה . לא נעדרו כמובן עולי רגל , שבאו לנגוע בשרידי הקדושים , או להתפלל במקומות המקודשים לנצרות , אך אלה לא חסרו בכל הדורות , ולא הם מסוגלים היו להלהיב את אירופה למסע צלב , או לספק למדינה הצלבנית המתמוטטת את אוכלוסייתה . או...  אל הספר
מוסד ביאליק