'ביזאנטינוס סאראצינאטוס' של עכו מימין בשורה החיצונה : (אנו מתגאים בצלב אדוננו ישוע המשיח זה שבו תשועתנו ותתייתנו) בשורה הפנימית ‭L-ic J \'~J&{- * J \.Z.A\ . \ J -\- :‬ (ותקומתינו ובו הצלתנו ומחילתנו) משמאל בשורה החיגונה ‭n :‬ (בטבע בעכו בשנת אלף ומאתיים חמישים ושלושה להתגשמות) בשורה הפנימית: במרכז: ‭« ) +‬ האב ל . והבן ‭'t‬ ורוח it הקודש ‭) ^ JiU C (^' j‬ יצ אלוהים ‭. .‬ אחד ‭( ^'‬