פרק עשירי מלחמת הקומונות

אינטרסים בינלאומיים ואינטרסים ארצישראליים . המיסדרים הצבאיים והקו מונות האיטלקיות . ההתחרות ttn שווקים . גנואה . פחה וויניציה בנמלה של עכו . הפיכת הבריתות . מריבת סךסבא . ברית בין ויניציה וםיזה נגד גנואה . פילוג באצולה המקומית . מלחמת אזרחיפ בעכו . נסיונות תיווך אפיסיוריים . ניצחון ויניציאני בקרב מפיץ עכו . הנקמה הגנואזית וה רבן הקיסרות הלטינית "ל קושטא . אחד מליקוייה של ממלכת ירושלים היתה העובדה , שגופים ואירגונים ומוסדות , שמרכזי ענייניהם נמצאו מחוץ לגבולות הממלכה , היו אותה שעה עמודי התווך של המדינה . הכנסייה הרומית , שבלעדיה אין לשער כלל לא את מסעי הצלב ולא את המשך קיומה של המדינה הצלבנית אחרי קרב חטין , היתה כנסייה בינלאומית בעלת אינטרסים כלל נוצריים , ואותה שעה במיוחד היתה נתונה לעניינים שהתואר ' אפיפיוריים' יאה להם יותר מן התואר 'נוצריים / שורת כריתותיה באיטליה לשם שמירת המדינה האפיפיורית ' ) נחלת פטרוס הקדוש ( ' ומלחמה לחיים ולמוות בקיסרות , שניצבה נגדה בדמות בית הוהנשטאופן , העסיקו את האפיפיורות במחצית המאה השלוש עשרה ודחו מפניהן במידה רבה את דאגתה למדינה הצלבנית . אמנם , זו ...  אל הספר
מוסד ביאליק