בתב^ הזכרונות של בנריקט מאליניאן על בניין מבצר־צפת