חתימה בכתב־ידו של ז'ואנוויל הביוגראף של לואי התשיעי ‭Jehans sires dc Joinville ses scnechaix dc ("h:1mp;1pne‬ (ז'אן, אדון ז'ואנוויל הסינישאל של שאניפאוו