פרק שמיני מלחמה מבית ומחוץ

נסיונות השכנת שלום בין הקיסר םרידריך והבארינים ra ארץ ישראל . המדינה מתבצרת מחדש . הקמת מבצר צםת . מלחמת אחים בעכו . בעיית שליט המדינה . מעמד ה # טאופים כמלכי ירושלים . האיבלינים כובשים את צור הקיסרית . ממלכה ללא מלך . מצרים ודמשק מתחרות על ברית עם הפראנקים . ברית צלבנית סורית נגד מצרים . ירושלים מוחזרת לצלבנים . הח'וארזמיב נקראים לעזרת מצרים . כיבוש ירושלים בידי הח'וארזמים . הניצחון המצרי חיוארזמי בקרב הרביה . 'חסין שנייה . ' השיטפון הח'וארזמי . טבריה יאשקלץ נכבשות בידי מצרים . מסעי הצלב האחרונים , 'מסע הבארונים' של תיבו משאמפאן ומסע ריצ'ארד מקוירנוול שבא בעקבותיו , יכלו להתגדר בהישגים פוליטיים וצבאיים לא מבוטלים . על אף רפיון כוחה של המנהיגות , ועל אף הפילוג שאכל בכל פה את האצולה הארצישראלית וההתחרות הנפשעת של המיסררים הצבאיים , נחתמו חווים עם היריב המוסלמי שהקנו רווחים ניכרים למדינה . ואולם הנוצה ששרטטה קווי גבול על הקלף לא היתה מסוגלת להציב גבולות של ממש בעמק ובהר . כושר תמרון פוליטי בין היריבים המוסלמים ששכנו על גבולות המדינה עשוי היה לסייע ביד הצלבנים להחזיק זמן מה ברכישות הטריטו...  אל הספר
מוסד ביאליק