חותם 'בית־דין הבורגנים' של עכ1 באמ1ע : הוויקונט' יושב-ראש בית־הדין ומשני צדדיו 'המושבעים' בתוך אולם מקומר שבארמון או במצודה. סביב הכתובת: ‭LE SEEL DE LA COR DE‬ ‭(B)ORGEIS D'ACCRE‬