פרק שישי ממלוכה פיאודאלית לפידיראציה אוליגארכית

המהפכה החוקתית . ז'אן ד'איבליךיםו התיאורטיקן של החוקה החדשה . התסיסה של העבר החוקתי ומסקנותיה להווה . 'שמירת החוק' —המטרה המקודשת של האצולה הצלבנית . המפלגות במדינת הצלבנים לאחר מסע הצלב של הקיסר סרידריך השני . מרד עממי נגד צלבני ירושלים ודיכויו . שלום סאן דרמאנו בין האפיפיור ובין הקיסר . שינוי בעמדת האפיפיור לגבי הכוח הקיסרי בארץ . הבסיס התיאורטי למאבק הבארונים בקיסר . המצב בקפריסין וחידוש יחסי האיבה נגד בית איבלין . נצחון האיבלינים על ה'עוצרים . ' המרד האיבליני : 'הקומונה של עכו . ' הקיסריים משתלטים מחדש על קפריסין . קרב אכזיב ומפלת האיבליניס . ניצחון סופי של האיבלינים בקפריסין . נסיונות פיוס . מצב קיפאון בין האיבלינים לבין הקיסר . יציאתו של פרידריך השני מעכו לסיציליה , כדי להגן על נחלאותיו נגד צבאות האפיפיור , מסמנת מפנה בתולדות המדינה הצלבנית . היא פותחת תקופה שבה הגורם המכריע במדינה והנושא באחריות קיומה , האצולה הצלבנית , מפרק מדעת ומתוך מניעים אידיאולוגיים את הליכוד המדיני ומכשיר את החברה הצלבנית ואת מדינתה לתהליך של כרסום יסודותיה מבפנים ושל החלשת כוח עמידתה בפני התקפת כוחות מבח...  אל הספר
מוסד ביאליק