פרק חמישי פרידריך השני —המוחרם בכנסיית־הקבר

סרידריך השני יוצא לארץ ישראל . המצב הפוליטי במזרח התיכון . ביצור קיסריה ויפו . אלמלד אלמועט'ם חוזר ומחריב את ירושלים ואת מבצרי הגליל . מות אלמלד אלמיעטים . הצלבנים כובשים ומבצרים את צידון . התהוות הסניוריה הטבטונית במונפור . ביצור מ 1 נם 1 ר . שינויים בספת הפידיראציה החיובית עם מותו של אלמלר אלמועט'ם . חוזה תל עג'ול . הקיסר משתלט על קפריסין . המרי בה עם בית איבלין . פרידריך מניע לעכו . המשא ומתן עם בני איוב . םרידריך מבצר את יפו . הסכם תל עג'ול—יפו . האםטריארך והקיסר . הכתרת הקיסר למלך ירושלים . הקרע עם האפטריארך וחידוש החרם על פרידריר השני . הקיסר עוזב את הארץ . מסע דמיאט הסתיים ואתו נגוז חלום שליטה צלבנית במצרים ותחיית ממלכת ירושלים בגבולותיה העתיקים . לא נשאר לצלבנים אלא לקיים את שביתת הנשק שכרתו עם בית איוב או לצפות לבואו של מלך ממלכי אירופה שבכוחו לבטל את שביתת נשק ולחדש את פעולות המלחמה . אם שיתקה שביתת הנשק את כוחות הצלבנים במזרח , הרי היא לא הביאה אף ברכה לכוחות המוסלמים . אמנם הצלבנים פינו חפויי ראש את אדמת מצרים , אולם סכנות גדולות נשקפו לבית איוב מכוחות הפירוד וההתבדלות שבת...  אל הספר
מוסד ביאליק