פרק רביעי מצרים—מפתח ממלכת ירושלים

ועידת לאםיראן והחלטותיה . ההיענות לקריאת האפיפיור ומניעיה . קביעת יעד המסע ותנועת המחנות הצלבניים 1 מסע עמק יזרעאל ועבר הירדן 1 מסע הר תבור ו מסע לבקעת הלבנון ולצידון . לקח המסעות . ביצור עתלית וקיסריה . מטרות חדשות של המדיניות הצלבנית : כיבוש מצרים . מסע דמיאס . המדיניות המוסלמית של 'אדמה חרוכה : ' חורבן ירושלים ומבצרי הגליל בידי אלםלך אלמועט'ם . הצעות המצרים לתנאי השלום נידחים על ידי פילאגיוס . פראנציסקיס מאסיזי . כיבוש דמיאט על ידי הצלבנים . 8 למלד אלמועט'ם כובש את קיסריה ומתקיף את עתלית . הצלבנים עולים על קאהיר . המוסלמים מנתקים את הצלב נים מדמיאט . כניעת הצלבנים וחוזה אלברמון . נסיונות לארגן מסע צלב חדש . מלכת ירושלים נישאת לסרידריך השני השטאוםי . השהיית המסע הקיסרי . גריגוריוס התשיעי מטיל חרם על הקיסר . מועד ועידת לאטיראן הרביעית התקרב והלך . השהות של שנתיים ( 1215—1213 ) שבין הקול קורא של אינוצנטיוס השלישי , שזימן את הוועידה האויקומנית , ובין nTPiin עצמה , נוצלה לשם הפעלת רשת מטיפים ותעמלנים מבין אנשי הכמורה בכל רחבי אירופה כדי לעוררה מהדש למסע צלב . הוועידה עתידה היתר . לבטא ...  אל הספר
מוסד ביאליק