פרק שני ההתנחלות החדשה וקימום ממלכת־ירושלים השנייה

אירופה ורעיון מסעי הצלב . חולשת האימפריה האיובית . הכתר הצלבני — נדונית המלכה . בעיות השליט החוקי במדינה . המסע הצלבני דרומה . קרב אר סוף ומפלת צלאח אדין . ביצור יפו והדרך לירושלים . האסטראטגיה המוסלמית — אדמה חרוכה . ההתקדמות להרי יהודה והנסיגה לשםלה . המשא ומתן על השלום . ביצור אשקלון . קוגראד ממ ^ נפירה —מלך ירושלים והירצוע . בית ליזיניאן בקפריסין . הקרבות בדרום הארץ . הצלבנים בשנית בכניסה להרי יהודה . הנסיגה וחידוש המשא ומתן על השלום . נסיוךשוא של צלאח אדיו לכבוש את יפו . שלום יפו וקימום ה'ממלכה השנייה . ' כיבושה של עכו פותח , כאמור , את התקופה השנייה בתולדות ממלכת הצלבנים בארץ ישראל . ביולי 1191 דמה המצב לזה שביולי 92 שנה קודם לכן , כאשר כבשו גייסות מסע הצלב הראשון את ירושלים . ( 1099 ) אף הפעם נכבשה בירה —אם כי רבים סברו שאין זו אלא בירת עראי עד אשר תיכבש ירושלים , — וכיבוש הבירה קדם לייסוד המדינה . תיאורי הכרוניסטים המוסלמים והצלבניים , ובייחוד תיאוריהם של הטתבאדור הנו ' רמאני אמברואז מכאן ותיאורו של בהא אדין מכאן , שהם המקורות העיקריים של התקופה , עשויים לעורר את ההרגשה , ש...  אל הספר
מוסד ביאליק