קערה מקפריסין. היה דמיונית בעלת ראש איש־כנסייה (המאה הי"ג)