יישום של מצודת־קליפירד, מקום התגוננותם של יהודי י1רק