פרק ראשון מסע־הצלב השלישי —מסע שליטי אירופה

קריאת האפיפיור למסע הצלב השלישי . שינוי ביחס לארץ ישראל בתעמולת המסע . הכוחות הפוליטיים והחברתיים . הקיסר נוטל את הצלב . קהילות גרמניה . המאבק הקאפיטינגי הפלאנטיג'נטי . נסיונות ארגון מסע צלב אנגלרצרםתי . התעמולה למסע צלב בצרפת ובאנגליה . ריצ'ארד לב הארי . גזירות תתק"ןתתקנ"א . המסע של הקיסר םרידריך בארבאר 1 סה . ביזאנטיון כורתת ברית עם צלאח אדין . יחסי בארבארוסה וביזאנטיון . המחנה הקיסרי בשטחי ביזאנטיון . המעבר בקדמת אסיה . מות הקיסר והתפוררות המחנה הגרמני . התאוששות הצלבנים בארץ ישראל . גי דד , ליזיניאן שם מצור על עכו . צרים ונצורים בעכו ובמישורה . המסע הקאפיטינגי . מסע הצלב של ריצ'ארד לב הארי . כיבוש קפריסין . מצור עכו וכיבושה . הידיעה על מפלת חטין ( 1187 ) הובאה לאירופה על ידי סוחר גנואזי , והקומונה של סאן r nan העבירתה ללא דיחוי אל האפיפיור לפירארה , ומיד התחילו בשר רות איוב רודפות זו את זו . מסע הניצחון של צלאח אדיו' נפילת ערים , כניעת מבצרים , טבח לוחמים ושבי תושבים —מהלומה אחר מהלומה לעולם הנוצרי . עוד אירופה שרויה במבוכתה והנה הגיעה הידיעה המזעזעת מפיל על נפילת בירת הממלכה , ירו...  אל הספר
מוסד ביאליק