תוכן העניינים

רשימת הציורים , עמי ז—ח רשימת הלוחות , עמי ט—י רשימת המפות , עמי יא מבוא , עמי יג—טז חלק ראשון : התקומה פרק ראשון : מסע הצלב השלישי — מסע שליטי אירופה 3 פרק שני : ההתנחלות החדשה וקימום ממלכת ירושלים השנייה 63 פרק שלישי : דור הציפייה 93 חלק שני : ללא קברניט פרק רביעי : מצרים — מפתח ממלכת ירושלים 119 פרק חמישי : פרידריך השני — המוחרם בכנסיית הקבר 164 פרק שישי : ממלוכה פיאודאלית לפידיראציה אוליגארכית 200 פרק שביעי : חידושה הטריטוריאלי של הממלכה הצלבנית 243 פרק שמיני : מלחמה מבית ומחוץ 275 חלק שלישי : תקוות שוא פרק תשיעי ; מסע לואי התשיעי 305 פרק עשירי . מלחמת הקומונות 343 פרק אחד עשר : תנועת מסעי הצלב והמדינה הצלבנית 360 פרק שנים עשר : היהודים בממלכת ירושלים השנייה 386 פרק שלושה עשר : הצלבנים בין התקווה המונגולית והמעצמה הממלוכית 406 חלק רביעי : הקץ פרק ארבעה עשר : ביברס והתפוררות הממלכה הצלבנית 439 פרק חמישה עשר : התקוות האחרונות וגסיסת הממלכה 473 פרק שישה עשר : נפילת עכו וקץ ממלכת הצלבנים 525  אל הספר
מוסד ביאליק