תולדות ממלכת הצלבנים בארץ-ישראל

< הוש 1 > פרא 11 ר יהושע פראוור : תולדות ממלכת הצלבנים באת ישראל מסעי הצלב והממלכה השנייה יהושע פראוור תולדות ממלכת הצלבנים בארץ י שראל כרך שני מסעי הצלב והממלכה השנייה בלוויית מפות , ציורים ולוחות מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק